Download hier de gebiedsanalyse en hier de concept visie zoals gepresenteerd op de inloopbijeenkomst op 11 december.