In de nieuwsbrief van mei hebben wegprofielen gestaan van de toekomstige situatie in Diever. De manier van weergeven heeft de indruk gewekt dat het volledige wegprofiel bestaat uit een recht vlak, zonder hoogteverschil. De voetpaden en het parkeergedeelte hebben wel degelijk een hoogteverschil ten opzichte van de weg. Dit om te voorkomen dat tijdens extreme regenval het water richting de woningen loopt. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn de juiste wegprofielen getoond. Voor de volledigheid is hiernaast het wegprofiel met de juiste weergave opgenomen. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat de afmetingen van de trottoirs bij benadering zijn. Hierin wordt per locatie gekeken aan welke zijde van de weg het brede trottoir dient te liggen en of en hoe dit gecombineerd wordt met het parkeren.

Uitgangspunt is dat er altijd eenzijdig een voldoende breed trottoir is, met goede oversteekmogelijkheden wanneer de zijde verspringt. Ook bij parkeren wordt gekeken naar voldoende uitstap- en passeermogelijkheden van wandelaars, rolstoelen en kinderwagens.