8 oktober heeft opnieuw een goed bezochte inloopmiddag en -avond plaatsgevonden. Tijdens deze inloop stonden de conceptontwerpen centraal. Alle reacties op de ontwerpen die tijdens de achterban overleggen en tijdens de inloopavond zijn binnengekomen, zijn geplaatst in een reactietabel.

Tijdens het projectgroep overleg van 30 oktober is nader ingegaan op de mogelijke inpassing van de verschillende reacties. Per opmerking is er een reactie toegevoegd. Lees hier de Reactietabel inloopbijeenkomst 8 oktober 2018 inclusief de reacties van de projectgroep.