11 december heeft een goed bezochte inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze inloopavond is de concept visie Diever op Dreef besproken. Alle reacties op de visie die tijdens de inloopavond zijn binnengekomen, zijn op thema geplaatst in een reactietabel. Deze kun je hier lezen. Tijdens het projectgroep overleg van 20 december is nader ingegaan op de tegenstrijdigheden die tijdens de inloopavond naar voren kwamen. Hieronder een overzicht van de tegenstrijdigheden en welke keuzes hierin zijn gemaakt door de projectgroep.