Projectgroep

Om inwoners en gebruikers nauw bij het Brinkenplan ‘Diever op dreef’ te betrekken is op 16 januari 2017 de projectgroep opgericht. De projectgroep fungeert als schakel tussen inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en de gemeente Westerveld. De projectgroep leden houden hun achterban op de hoogte over de voortgang van het project. De gemeente draagt zorg voor ondersteuning en faciliteert de projectgroep zodat deze haar taken naar behoren kan uitvoeren.

Naast de projectgroep is er een ambtelijke werkgroep die vanuit de verschillende gemeentelijke vakdisciplines de technische kant van het project begeleidt. Iedere medewerker heeft zijn eigen vakspecialistische taak binnen de werkgroep.

Het projectteam

  • O. Grit, namens ondernemersvereniging Diever
  • R. Kloeze, namens dorpsbelang Diever
  • E. Vree Egberts, namens buurtvereniging Hoofdstraat
  • J. Tabak, namens buurtvereniging Achterstraat-Peperstraat
  • H. Ike, namens recreatie-ondernemers (consul ANWB)
  • F. Jansen, namens de historische vereniging
  • H. J. Mones, namens dorpskracht Diever
  • W. de Vries, namens horecaondernemers
  • D. Buiter, projectleider namens de gemeente Westerveld
  • L. Zantinge, communicatieadviseur namens de gemeente Westerveld
Brinkenplan Diever op Dreef

Het logo Brinkenplan Diever op Dreef

Het logo voor het project is door de projectgroep leden bedacht. De bladen staan symbool voor de brinken en het marktterrein en het vele groen, met als middelpunt de Sint-Pancratius kerk op de brink in Diever.

De tekst “Brinkenplan” verwijst naar het project. ‘Diever op dreef’ is een verwijzing naar de inwoners van Diever, die zelf invulling gaan geven aan het project.