Evaluatie projectgroep

De projectgroep ‘Diever op Dreef’ is al ongeveer twee jaar bezig om Diever klaar te maken voor de toekomst. Het visiedocument is vorig jaar vastgesteld, de bestekstekeningen zijn bijna gereed en inmiddels is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden (het kappen van de bomen). Wanneer je al zo lang samen werkt is het goed […]

Lees meer

UITNODIGING: Start werkzaamheden Brinkenplan ‘Diever op Dreef’

Op maandag 4 februari om 10.30 uur starten we met de werkzaamheden Brinkenplan ‘Diever op Dreef’. Op het marktterrein zal wethouder Henk Doeven de openingshandeling gaan verzorgen. Wat??? Dat zien we dan wel. Na de openingshandeling staat bij ’t Nieuwscafé de koffie klaar en wat erbij.

Lees meer

Bomen

Om uitvoering te geven aan het Brinkenplan worden  de komende maanden diverse bomen gekapt. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd en verleend,  met uitzondering van een aantal bomen. Onder andere de de boom voor het Dingspilhuus. Aangezien dit een beeldbepalende boom is, wordt er nader onderzoek gedaan of deze boom behouden kan blijven. Op deze is […]

Lees meer

Reactietabel inloopbijeenkomst 8 oktober beschikbaar

8 oktober heeft opnieuw een goed bezochte inloopmiddag en -avond plaatsgevonden. Tijdens deze inloop stonden de conceptontwerpen centraal. Alle reacties op de ontwerpen die tijdens de achterban overleggen en tijdens de inloopavond zijn binnengekomen, zijn geplaatst in een reactietabel. Tijdens het projectgroep overleg van 30 oktober is nader ingegaan op de mogelijke inpassing van de […]

Lees meer

Conceptontwerpen online

Tijdens de inloopavond aankomende maandag (8 oktober 16.00-20.00 uur) kunt u onder andere de conceptontwerpen bekijken en hier uw reactie op geven. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kunt u hier al de ontwerpen digitaal bekijken. Via onderstaand stappenplan kunt u de juiste kaart vinden en bekijken. STAP 1: Zoek op de overzichtskaart het gebied op […]

Lees meer

Achterbanoverleggen en inloopspreekuur

De projectgroep heeft de eerste projectvergadering na de vakantie alweer achter de rug. Hierin is onder andere uitgebreid stilgestaan bij het verder uiterwerken van de ontwerpen (DO’s). Uiteraard krijgen alle inwoners van Diever uitgebreid de mogelijkheid om hun reactie te geven op de concept ontwerpen. Dit wordt gedaan door middel van achterbanoverleggen (besloten, op uitnodiging) […]

Lees meer

Nieuwe invulling locatie Dingspilhuus

Dinsdagavond 26 juni 2018 heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor omwonenden Dingspilhuus over de nieuwe invulling van deze locatie. Het was een mooie en zinvolle avond waarbij veel informatie kon worden gedeeld. Architectenbureau B+O presenteerde verschillende mogelijkheden voor de invulling van de locatie. Advies- en ingenieursbureau Tauw presenteerde de groene invulling bij de verschillende opties. […]

Lees meer

Rectificatie wegprofielen

In de nieuwsbrief van mei hebben wegprofielen gestaan van de toekomstige situatie in Diever. De manier van weergeven heeft de indruk gewekt dat het volledige wegprofiel bestaat uit een recht vlak, zonder hoogteverschil. De voetpaden en het parkeergedeelte hebben wel degelijk een hoogteverschil ten opzichte van de weg. Dit om te voorkomen dat tijdens extreme […]

Lees meer