Dinsdagavond 26 juni 2018 heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor omwonenden Dingspilhuus over de nieuwe invulling van deze locatie. Het was een mooie en zinvolle avond waarbij veel informatie kon worden gedeeld. Architectenbureau B+O presenteerde verschillende mogelijkheden voor de invulling van de locatie. Advies- en ingenieursbureau Tauw presenteerde de groene invulling bij de verschillende opties.

In onderstaande afbeelding is linksbovenaan de Coop terug te vinden met daartegenover het bestaande woningblok. Onderin het plangebied aan de Valkenakker staat het andere bestaande woningblok van drie woningen. Rechts naast dit blok zijn in deze tekening nog zes woningen ingetekend, met bijbehorende parkeerplaatsen. Recht boven deze woningen staat de schets van een markthal met hiervoor een pleintje zodat er ruimte blijft bestaan voor de wekelijkse markt. In de tekening is rekening gehouden met het huidige bomenbestand. De aanwezigen konden zich unaniem vinden in het ontwerp van een markthal, gecombineerd met zes woningen (zie afbeelding). De projectgroep Diever op Dreef heeft hier mee ingestemd. Het advies wordt aangeboden aan het college Wanneer het advies wordt aangenomen wordt er in het najaar doorgepraat met de omwonenden over de verdere invulling van de locatie. Denk hierbij aan wat voor soort woningen er moeten komen, welk groen er gewenst is en er wordt verder doorgedacht over de invulling voor de markthal.

Heeft u tips of ideeën op dit gebied? Neem dan contact op met de gemeente Westerveld via telefoonnummer: 14 0521 of via mail: info@gemeentewesterveld.nl