Ontstaan en ontwikkeling van het dorp Diever

Hoewel hier al eeuwen eerder sprake was van bewoning, hetgeen blijkt uit de aanwezigheid van grafheuvels en het hunebed, is het dorp Diever in het begin van de Middeleeuwen ontstaan. Aannemelijk is dat dit ontstond in het huidige Oldendiever. Diever was van het begin af aan een belangrijke plaats in de omgeving. Hier werd de eerste , toen nog houten, kerkje in deze omgeving gebouwd dat in later jaren uitgroeide tot één van de grootste kerken in Drenthe (kathedraal van Drenthe). Dit was waarschijnlijk de oorzaak van het verschuiven van de kern van het dorp naar de huidige situatie, waar de oorspronkelijke kern nog waarneembaar om die kerk is gelegen. Ook bestuurlijk was Diever de kern van de omgeving als hoofdplaats van het Dieverder Dingspil, één van de zes in Drenthe voorkomende dingspelen. Het omvatte het gebied van ruim geheel Zuidwest Drenthe.

Het dorp is lange tijd heel kleinschalig gebleven. Eerst halverwege de negentiende eeuw nam de bevolkingsgroei langzamerhand toe door betere sociale omstandigheden. Het eerste echte uitbreidingsplan van Diever ontstond even voor de Tweede Wereldoorlog, aan de zuidoostzijde van het dorp “De Veentjes” genoemd. Het plan behelsde, naast woningbouw , de bouw van een nieuwe openbare school (Tusschendarp) en de aanleg van sportvelden. De oorlog stagneerde de uitvoering. De school kwam uiteindelijk moeizaam in 1942 gereed, maar werd nog geen twee jaren later door de Duitse bezetters gevorderd en moest na de oorlog al weer worden gerenoveerd. Na de oorlog kwam het leven weer langzaam op gang zodat eerst in de eind jaren zestig van de vorige eeuw het tweede uitbreidingplan Westeres I ontstond, met verschillend tussenpozen gevolgd door Westeres II tot en met VI. De laatste is voor de helft tot ontwikkeling gekomen omdat de provincie Drenthe daar een stokje voor stak om de schade aan de es verder te voorkomen. In de tussentijd is eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw het bestemmingsplan De Kleine Es gebouwd aansluitend aan het bejaardenwoningencomplex De Wijert. De uitbreiding van Diever vindt nu plaats aan de westzijde van het dorp in het plan Kalterbroeken.