De projectgroep ‘Diever op Dreef’ is al ongeveer twee jaar bezig om Diever klaar te maken voor de toekomst. Het visiedocument is vorig jaar vastgesteld, de bestekstekeningen zijn bijna gereed en inmiddels is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden (het kappen van de bomen).

Wanneer je al zo lang samen werkt is het goed zo nu en dan stil te staan bij wat er goed gaat en welke verbeteringen mogelijk zijn. In dat kader heeft de projectgroep op 16 januari hier samen naar gekeken. Het algemene beeld is dat er een open sfeer is in de groep, en dat het proces over het geheel positief wordt ervaren. Onderstaand is het verslag te downloaden om te lezen welke punten naar voren kwamen als positieve en verbeterpunten en welke aanbevelingen zijn gedaan naar de toekomst.

Verslag evaluatie projectgroep 2018 - 16 januari 2019