Dorpskern Diever

De dorpskern van Diever is een van de grotere kernen in Westerveld en kenmerkt zich door een rijk cultuurhistorisch erfgoed en beeldbepalende groenstructuren. Diever is een esdorp, dat wordt omringd door esgehuchten.

Aan de noordkant grens het dorp aan het nationale park het Drents Friese Wold. De inwoners zijn trots op hun dorp en koesteren hun erfgoed.

Maatschappelijke aspecten in de dorpskern van Diever zijn de laatste decennia sterk aan verandering onderhevig en vragen om aanpassingen. Daarnaast blijkt uit een in juni 2016 gehouden nulmeting, dat de kwaliteit van de openbare ruimte ook te wensen overlaat. De gemeenteraad van Westerveld onderkent beide problemen en heeft in 2016 een budget beschikbaar gesteld van € 1.750.000 voor een kwaliteitsimpuls in de kern van Diever. De gemeente kiest voor een integrale aanpak. Inwoners en gebruikers worden daarom nauw betrokken bij het project. Op 16 januari 2017 heeft de gemeente een eerste bijeenkomst gehouden voor alle inwoners. Tijdens deze bijeenkomst is er een projectgroep gevormd die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende instanties.

“Als dorpsgemeenschap bepalen wat er nodig is. Doe mee en laat uw stem horen.”