5 juni heeft een goed bezochte inloopmiddag en -avond plaatsgevonden. Tijdens deze inloop stonden de schetsontwerpen centraal, die uiteindelijk hun vertaling krijgen in de technische ontwerpen. Alle reacties op de ontwerpen die tijdens de inloopavond zijn binnengekomen, zijn op geplaatst in een reactietabel. 

Tijdens het projectgroep overleg van 20 juni is nader ingegaan op de mogelijke inpassing van de verschillende reacties. Per opmerking is er een reactie toegevoegd. Lees hier de Reactietabel inloop 5 juni inclusief reactie van de projectgroep.