1 februari heeft de projectgroep, samen met de Stichting Diever Village of Shakespeare (VoS) en gemeente Westerveld, haar plannen gepresenteerd aan de provincie. De nadruk lag daarbij op de wens om de kernwaarden van Diever te versterken:

  • relatie met natuur en landschap versterken,
  • authentieke uitstraling (historie) benadrukken
  • cultuurhistorie Diever versterken en verbinden met Shakespeare
  • beweging en activiteiten op recreatie en energiek vlak op duurzame wijze faciliteren.

Vanuit de provinciale organisatie waren ruim twintig medewerkers vanuit verschillende vakdisciplines aanwezig. In de presentatie is vooral ingegaan op de visie van het Brinkenplan en de relatie tussen dit plan, het masterplan van Stichting VoS en het beleid van gemeente en provincie. De participatieve aanpak (niet de gemeente bepalend  maar wel haar inwoners en ondernemers) wordt door de provincie zeer gewaardeerd en men ziet volop mogelijkheden om bij te dragen aan de plannen. Hoe zij  ondersteuning kan verlenen wordt op korte termijn nader verkend. De provincie komt binnenkort met een afvaardiging naar Diever. Dan gaan ze samen met de projectgroep en de stichting VoS de onderzoekslocaties te bekijken. Vervolgens zal in het Globetheater samen verkend worden hoe de kennis en inbreng van de provincie goed kan worden benut.