Om uitvoering te geven aan het Brinkenplan worden  de komende maanden diverse bomen gekapt. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd en verleend,  met uitzondering van een aantal bomen. Onder andere de de boom voor het Dingspilhuus. Aangezien dit een beeldbepalende boom is, wordt er nader onderzoek gedaan of deze boom behouden kan blijven. Op deze tekening is aangegeven voor welke bomen de kapvergunning is afgegeven. Dit overzicht laat alle bomen zien waarvoor een kapvergunning is aangevraagd.

In Diever huizen vele verschillende vleermuizen (zie nieuwsbrief oktober), een vleermuisonderzoek is dan ook noodzakelijk om te beoordelen of de bomen gekapt mogen worden of dat maatregelen nodig zijn. Op het marktterrein is recent al een vleermuisonderzoek uitgevoerd (download hier het vleermuisonderzoek). Hieruit bleek dat er verschillende vleermuizen in diverse bomen huizen. Om hier geen negatief effect op te veroorzaken, worden twee bomen op het marktterrein niet volledig gekapt maar blijft de (kale) stam tot op een bepaalde hoogte behouden. Op die manier kan de boom nog steeds gebruikt worden voor vleermuizen.

Voor de bomen die gekapt worden buiten het marktterrein is nog geen vleermuisonderzoek uitgevoerd. Een inventarisatie naar geschiktheid voor vleermuizen van deze bomen vindt begin december plaats. Bomen die mogelijk geschikt zijn voor vleermuizen worden deze winter niet gekapt. Volgende zomer vindt voor deze bomen een vleermuisonderzoek plaats te bepalen of er daadwerkelijk vleermuizen gebruik maken van de betreffende bomen. Een dergelijk onderzoek kan alleen in de zomer plaatsvinden. Afhankelijk van het onderzoek blijkt of er bijvoorbeeld tot een bepaalde hoogte gekapt kan worden of dat ontheffing aangevraagd moet worden om de boom alsnog te kappen vanwege veiligheid bijvoorbeeld.