Begin november hebben er 3 achterbanoverleggen plaatsgevonden met respectievelijk de ondernemers (8-11), de buurtverenigingen Hoofdstraat, Kasteel-Dwarsdrift en Peperstraat (9-11) en de Projectgroep Diever op Dreef, Historische vereniging Diever, St. Village of Shakespeare, Stichting Ouderenbeleid Diever, Dorpskracht Diever, Supportersvereniging Diever. OER museum en stichting sportpromotie waren hierbij afwezig.  (13-11)

In deze overleggen hebben de projectgroepleden het proces tot nu toe toegelicht en is er uitvoerig met elkaar nagedacht over de ambities en doelstellingen. Zijn alle knelpunten in beeld? Welke toekomstbeelden hebben we voor ons dorp? Waar zien we conflicten en waar juist kansen?

Dit leverde goede gesprekkken op waarbij sommige groepen na de tijd nog zoveel te bepraten hadden dat er op korte temijn al een tweede avond was gepland.

Met de input van de achterban wordt de visie aangescherpt, waarna op 11 december alle inwoners van Diever deze concept visie kunnen inzien. Tussen 15.00 uur en 21.00 uur zijn er verschillende projectgroepleden, gemeente en adviesbureau aanwezig om het plan toe te lichten, vragen te beantwoorden en nieuwe ideeen in ontvangst te nemen.